INTRODUCTIE :                                        

0 1 2 3

                                                                                                                                                Z o    z a l    h u n    n a a m    n i e t    v e r l o r e n    g a a n

 'Herdenkingsstenen Joods Alkmaar'

Tweede steenlegging in Alkmaar 12 september 2016

Op 12 september is een serie Herdenkingsstenen gelegd. Dit maal vond het plaats net buiten het centrum van Alkmaar, in het z.g. Emmakwartier.
De komende dagen zullen foto's van deze steenlegging op de site worden gepresenteerd onder de button 2e STEENLEGGING


                                                                   stenen zoals toegepast in Amersfoort als voorbeeld voor de stenen in Alkmaar (foto W. Ridderhof)

                                     Namen en adressen van Joodse inwoners van Alkmaar voor de steenlegging van 12 september

1.
Hofdijkstraat 1
Mozes de Jong, 31.3.1870 Apeldoorn – 28.10.1943 overleden in Beverwijk
Fredrika de Jong-van Gelder, 23.4.1871 Aalten – 19.11.1943 Auschwitz

2.
Hofdijkstraat 7 (zie ook Macl. Pontstr. 9)
Salomon Prins, 27.3.1877 Den Helder - 2.7.1943 Sobibor
Vrouwtje Prins, 3.4.1873 Den Helder – 25.4.1943 Westerbork
Rosette van Praag, 26.2.1883 Amsterdam – 30.4.1943 Sobibor
Helena Bouman, 9.5.1907 Beesd – 30.9.1942 Auschwitz

3.
Hofdijkstraat 10
Salomon Emanuel Leuw, 5.10.1896 Monnickendam – 17.9.1943 Auschwitz
Sientje Leuw-Stern, 17.1.1895 Coevorden – 9.5.1945 Midden Europa
Philip Levie Leuw, 26.11.1929 Alkmaar – 17.9.1943 Auschwitz

4.
Rochdalestraat 32
Samuël Dresden, 15.8.1889 Amsterdam – 7.9.1942 Auschwitz
Rebecca Dresden-Pesaro, 10.9.1883 Amsterdam – 7.9.1942 Auschwitz

5.
K. van ’t Veerstraat 20
Hartog Salomon Hamburger, 21.5.1894 Alkmaar – 9.7.1943 Sobibor
Anna Hamburger-Zwaap 29.8.1897 Amsterdam – 9.7.1943 Sobibor
moeder van Anna:Margaretha Zwaap-Polak, 3.12.1868 Amsterdam – 27.8.1942
overleden in Amsterdam

6.
Brouwerstraat 20
Abraham Levie van Gelder, 6.6.1891 Amsterdam – 7.5.1943 Sobibor
Sippora van Gelder-Prins, 20.11.1888 Amsterdam – 7.5.1943 Sobibor
Helena Sophia van Gelder, 6.12.1918 Amsterdam – 16.7.1943 Sobibor

7. 
Macl. Pontstraat 9 
(Link met adres Hofdijkstr. 7: zus Koosje Kannewasser was getrouwd met Salomon Prins)
Leon Salomon Kannewasser, 21.11.1879 Den Helder – 4.6.1943 Sobibor 
Maartje Kannewasser,18.3.1888, Den Helder – 4.6.1943 Sobibor 
Aron Salomon Kannewasser, 7.9.1874 Den Helder – 5.3.1943 Sobibor
Jacomina Kannewasser-Oudkerk, 7.11.1881 Den Helder – 5.3.1943 Sobibor


Het project: Herdenkingsstenen Joods Alkmaar 

Sinds de oprichting van onze stichting hebben we ons ten doel gesteld elk jaar tussen de 20 en 30 stenen te kunnen leggen. Uitgangspunt is om in maximaal 5 jaar alle ca. 180 stenen te kunnen leggen. We hebben ons daarbij laten leiden door de huidige generatie overlevenden van de 2e wereldoorlog: we willen vooral hen in de gelegenheid stellen steenleggingen te kunnen meemaken voor hun omgekomen en vermoorde familieleden.Deze generatie is ons in hoog tempo aan het ontvallen.
Het geweldige initiatief van Gunter Demnig om aanvankelijk in Duitsland en momenteel in vele landen in Europa Stolpersteine te leggen heeft echter zulke grote vormen aangenomen dat het onhaalbaar is geworden om ons doel te bereiken. 
Momente
el reist Gunter Demnig door Europa om overal zelf de stenen in het straatwerk te leggen. Onze Stichting heeft het initiatief genomen om - los van de Stolpersteine - er voor te zorgen toch binnen de gestelde termijn de stenen voor de Alkmaarse Joden te kunnen leggen. Daardoor wordt het Europa-brede karakter wat Stolpersteine intussen heeft gekregen terug gebracht tot meer landelijke, Nederlandse proporties. Het is vanzelfsprekend dat onze Stichting het initiatief van Gunter Demnig volledig respecteert en waardeert. Door het aangaan van een ander en meer lokaal gerichte aanpak blijft echter ons doel gewaarborgd. U kunt hier meer over lezen onder de button Herdenkings-stenen Internationaal.
De stichting heet vanaf begin juni 2016 Herdenkingsstenen Joods Alkmaar.

In heel Europa kun je ze aantreffen: Herdenkingsstenen en Stolpersteine, wat letterlijk 'struikelstenen' betekent. Het zijn minimonumentjes ter herinnering aan de Holocaust: het vernietigen van het Europese Jodendom in de jaren vanaf januari 1933 tot het einde van de 2e Wereldoorlog in 1945. Ze liggen gewoon in de straat, in het straatwerk opgenomen. Stolpersteine zijn kleine stenen van 10 bij 10 cm, herdenkingstekens met een messing plaatje waarin de naam voorkomt van Joodse Alkmaarders die daar in die straat woonden. Ze zijn weggehaald uit hun huizen, afgevoerd naar concentratiekampen en daar vermoord. Van deze Stolpersteine zijn er in de afgelopen jaren vele duizenden geplaatst, in totaal al bijna 50.000 in 7 landen in meer dan 1000 steden door heel Europa. In Nederland zijn de eerste Stolpersteine in 2007 gelegd en daarna zijn er tot heden 
(dec. 2014) in zo'n 107 dorpen en steden 456 van deze stenen gelegd. Initiatiefnemer Gunter Demnig is al vanaf 1994 bezig deze gedenkstenen te vervaardigen en te plaatsen. De eerste (on-) officiële Stolperstein werd in november 1996 in Berlijn-Kreuzberg gelegd. 

De nieuwe Herdenkingsstenen van onze Stichting zien er anders uit en zijn van een ander materiaal: gepolijste zwart granieten stenen van ca. 14 bij 14 cm maar zullen hetzelfde doel dienen. Ook in andere steden in Nederland zijn deze stenen te vinden.

De eerste steenleging onder de naam Stolpersteine in Alkmaar op 2 november 2015

2 november 2015 was het zover: de eerste serie Stolpersteinen in Alkmaar is gelegd. Bij deze eerste steenlegging werden 26 stenen in het straatwerk geplaatst. De route en de lijst met personen die met een Stolperstein zijn herinnerd zijn te vinden onder de button 1ste STEENLEGGING. De route met foto's van de panden en achtergrondinformatie is ook te vinden op de site van het Regionaal Archief Alkmaar: http://www.alkmaaropdekaart.nl/routes/stolpersteine/  Hierop is een aantal panden via Google-Streetview te bekijken. Onder de button FOTO'S is een fotoserie te zien van de steenleggingen. 

                                                                                                             Gunter Demnig aan het werk in de Hofstraat 3. Foto door Mardy Maas

Onder grote belangstelling zijn door Gunter Demnig per adres de stenen in het straatwerk geplaatst. Na afloop van de in totaal 9 steenleg-lokaties door het centrum van Alkmaar was er een bijeenkomst in de Vest in aanwezigheid van vele belangstellenden. Namens de Gemeente was Wethouder Marjo van de Ven als spreektser aanwezig, namens de Stichting Alkmaarse Synagoge was er een toespraak van mevrouw L. Citroen en namens het NIK noordwest sprak Rabbijn Spiero uit Haarlem het Jizkor uit.

                                                                        Na de steenlegging voor het Rabbijnenhuisje, Hofstraat 13. Foto door Hugo Koeman, 4 mei Comité Alkmaar

Onder de button 1ste STEENLEGGING is meer over deze dag te lezen.
Voor het Stichtingsbestuur is de eerste steenlegging niet de afsluiting van een project maar juist de start van het actief in onze herinnering brengen van Alkmaarse medeburgers die om hun Joods-zijn werden vermoord in de 2e wereldoorlog. 

STICHTING HERDENKINGSSTENEN JOODS ALKMAAR                                                                                    

In Alkmaar heeft een Joodse gemeenschap geleefd, gewoond en gewerkt, waarvan in de oorlogsperiode de meesten zijn weggevoerd en velen nooit meer zijn teruggekomen. In december 2014 is de Stichting opgericht met als doel onze Joodse Alkmaarders te herinneren, hen een naam en een plek geven zodat we hen nooit zullen vergeten. In Alkmaar hebben ruim 213 Joodse inwoners geleefd waarvan er ongeveer 180 de oorlog niet hebben overleefd. De komende jaren willen we ons inzetten om na de eerste steenlegging alle door nazi-geweld vermoorde Joodse Alkmaarders met hun naam een plek in Alkmaar te geven. Lees hier meer over hoe het proces tot het plaatsen van stenen tot stand komt.

Dit project kan gesteund worden door giften en donaties. Lees daarover meer onder Dit project steunen

Via onze website willen we u op de hoogte houden van de voortgang van het project. Daarnaast is het doel van de site informatie te verschaffen over de Herdenkingsstenen, over wat erin Alkmaar is gebeurd in de tweede Wereldoorlog en tegen welke achtergronden dit alles heeft kunnen gebeuren. De site zal regelmatig worden uitgebreid en aangepast aan de voortgang.

 


Board Foundation pictures
EBF Versie T 8.0.1
x
close