INTRODUCTIE :                                        

0 1 2 3

                                                                                                                                                Z o    z a l    h u n    n a a m    n i e t    v e r l o r e n    g a a n

 'Herdenkingsstenen Joods Alkmaar'

Derde steenlegging in Alkmaar op 15 mei 2017

Op 12 september 2016 is een serie Herdenkingsstenen gelegd. Dit maal vond het plaats net buiten het centrum van Alkmaar, in het z.g. Emmakwartier.
15 mei 2017
zal in hetzelfde Emmakwartier een tweede serie stenen worden gelegd. De voorbereidingen en onderzoeken zijn momenteel in volle gang en er wordt met nabestaanden contact gelegd. Meer informatie zal geregeld op de site worden geplaatst.
 

                                                                                             
Herdenking in de McLaine Pontstraat op 12 september 2016 (foto Mardy Maas)

Het project:
 Herdenkingsstenen Joods Alkmaar 
Sinds de oprichting van onze stichting hebben we ons ten doel gesteld elk jaar tussen de 20 en 30 stenen te kunnen leggen. Uitgangspunt is om in maximaal 5 jaar alle ca. 180 stenen te kunnen leggen. We hebben ons daarbij laten leiden door de huidige generatie overlevenden van de 2e wereldoorlog: we willen vooral hen in de gelegenheid stellen steenleggingen te kunnen meemaken voor hun omgekomen en vermoorde familieleden.Deze generatie is ons in hoog tempo aan het ontvallen.

Het geweldige initiatief van Gunter Demnig om aanvankelijk in Duitsland en momenteel in vele landen in Europa de z.g. Stolpersteine te leggen heeft echter zulke grote vormen aangenomen dat het onhaalbaar is geworden om ons doel te bereiken. 
Momente
el reist Gunter Demnig door Europa om overal zelf de stenen in het straatwerk te leggen. Onze Stichting heeft het initiatief genomen om - los van de Stolpersteine - er voor te zorgen toch binnen de gestelde termijn de stenen voor de Alkmaarse Joden te kunnen leggen. Daardoor wordt het Europa-brede karakter wat Stolpersteine intussen heeft gekregen terug gebracht tot meer landelijke, Nederlandse proporties. Het is vanzelfsprekend dat onze Stichting het initiatief van Gunter Demnig volledig respecteert en waardeert. Door het aangaan van een ander en meer lokaal gerichte aanpak blijft echter ons doel gewaarborgd. U kunt hier meer over lezen onder de button Herdenkings-stenen Internationaal. De stichting heet vanaf begin juni 2016 Herdenkingsstenen Joods Alkmaar.

                                                                                                             Stenen gelegd in Alkmaar (foto Mardy Maas)

Intussen kun je ze in heel Europa aantreffen: Herdenkingsstenen soms genoemd Stolpersteine, wat letterlijk 'struikelstenen' betekent. Het zijn minimonumentjes ter herinnering aan de Holocaust: het vernietigen van het Europese Jodendom in de jaren vanaf januari 1933 tot het einde van de 2e Wereldoorlog in 1945. De steentjes liggen gewoon in de straat, in het straatwerk opgenomen. Stolpersteine zijn kleine stenen van 10 bij 10 cm, herdenkingstekens met een messing plaatje waarin de naam voorkomt van Joodse Alkmaarders die daar in die straat woonden. De  Alkmaarse Herdenkingsstenen zijn natuursteen plaatjes van 14cm x 14cm met inscripties van de namen van de slachtoffers. Al deze mensen zijn weggehaald uit hun huizen, afgevoerd naar concentratiekampen en daar vermoord. Van de Stolpersteine zijn er in de afgelopen jaren vele duizenden geplaatst, in totaal al bijna 50.000 in 7 landen in meer dan 1000 steden door heel Europa. In Nederland zijn de eerste Stolpersteine in 2007 gelegd en daarna zijn er tot heden (dec. 2014) in zo'n 107 dorpen en steden 456 van deze stenen gelegd. Initiatiefnemer Gunter Demnig is al vanaf 1994 bezig deze gedenkstenen te vervaardigen en te plaatsen. De eerste (on-) officiële Stolperstein werd in november 1996 in Berlijn-Kreuzberg gelegd. Ook zijn er tal van particuliere initiatieven (zoals in Amsterdam en andere stenden) waar andere vormen, formaten en materialen (natuursteen, roestvrij staal) worden gebruikt maar allemaal met het zelfde doel.
De Herdenkingsstenen van onze Stichting zien er dus ook anders uit en zijn van een ander materiaal: gepolijste zwart granieten stenen van ca. 14 bij 14 cm. 

                                                                         Scholieren van basisschool Kennemerpoort bij de steenlegging in de Hofdijkstraat, september 2016.
                                                                                                                                               Foto door Mardy Maas

De eerste steenleging in Alkmaar op 2 november 2015

2 november 2015 was het zover: de eerste serie Herdenkingsstenen (toen nog: Stolpersteine) in Alkmaar is gelegd. Bij deze eerste steenlegging werden 26 stenen in het straatwerk geplaatst. De route en de lijst met personen die met een Stolperstein zijn herinnerd zijn te vinden onder de button 1ste STEENLEGGING. De route met foto's van de panden en achtergrondinformatie is ook te vinden op de site van het Regionaal Archief Alkmaar: http://www.alkmaaropdekaart.nl/routes/stolpersteine/  Hierop is een aantal panden via Google-Streetview te bekijken. 

Onder grote belangstelling zijn op 2 november door Gunter Demnig per adres de stenen in het straatwerk geplaatst. Na afloop van de in totaal 9 steenleg-lokaties door het centrum van Alkmaar was er een bijeenkomst in de Vest in aanwezigheid van vele belangstellenden. Namens de Gemeente was Wethouder Marjo van de Ven als spreektser aanwezig, namens de Stichting Alkmaarse Synagoge was er een toespraak van mevrouw L. Citroen en namens het NIK noordwest sprak Rabbijn Spiero uit Haarlem het Jizkor uit.

                                                            Na de steenlegging voor het Rabbijnenhuisje in 2015, Hofstraat 13. Foto door Hugo Koeman, 4 mei Comité Alkmaar

Voor het Stichtingsbestuur was de eerste steenlegging niet de afsluiting van een project maar juist de start van het actief in onze herinnering brengen van Alkmaarse medeburgers die om hun Joods-zijn werden vermoord in de 2e wereldoorlog. 

STICHTING HERDENKINGSSTENEN JOODS ALKMAAR                                                                                    

In Alkmaar heeft een Joodse gemeenschap geleefd, gewoond en gewerkt, waarvan in de oorlogsperiode de meesten zijn weggevoerd en velen nooit meer zijn teruggekomen. In december 2014 is de Stichting opgericht met als doel onze Joodse Alkmaarders te herinneren, hen een naam en een plek geven zodat we hen nooit zullen vergeten. In Alkmaar hebben ruim 213 Joodse inwoners geleefd waarvan er ongeveer 180 de oorlog niet hebben overleefd. De komende jaren willen we ons inzetten om na de eerste steenlegging alle door nazi-geweld vermoorde Joodse Alkmaarders met hun naam een plek in Alkmaar te geven. Lees hier meer over hoe het proces tot het plaatsen van stenen tot stand komt.

Dit project kan gesteund worden door giften en donaties. Lees daarover meer onder  Dit project steunen

Via onze website willen we u op de hoogte houden van de voortgang van het project. Daarnaast is het doel van de site informatie te verschaffen over de Herdenkingsstenen, over wat erin Alkmaar is gebeurd in de tweede Wereldoorlog en tegen welke achtergronden dit alles heeft kunnen gebeuren. De site zal regelmatig worden uitgebreid en aangepast aan de voortgang.

De Herdenkingsstenen zetten je letterlijk aan het denken. Wat is daar gebeurd? Waarom liggen daar van die steentjes in het straatwerk? Ineens krijgen mensen die vergeten waren toch weer een naam, een achtergrond, een verhaal. Op onze site krijgen deze mensen ook weer een gezicht. Het verhaal - dat vaak leuk en goed begon - blijkt te eindigen in een concentratiekamp of op een onbekende plek ergens in Europa, geen graf, en slechts enkele overlevenden. De vernietigen was bijna volledig. 
Herdenkingsstenen zetten de tijd even stil en de site geeft een blik in het leven van deze Alkmaarders die om hun joods-zijn werden vermoord.
Stenen met namen in het straatwerk, daar horen verhalen bij en gezichten.
Zo mag wat gebeurd is niet vergeten worden.
Zo zal hun naam niet verloren gaan. 

ga naar ons facebook account
LINKS
EBF Versie T 8.0.1
x
close
test